КЗ 'Сосницький навчально-реабілітаційний центр' Чернігівської обласної ради

Методична робота реабілітаційного центру
„Посередній учитель викладає, хороший пояснює, видатний – показує, великий - надихає” 

Словесник Ільїн

  

       Методична робота вчителів реабілітаційного центру спрямована на надання практичної допомоги з питань вдосконалення методики уроку як основної форми навчального процесу; вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду і досягнень психолого-педагогічної науки; оволодіння новими педагогічними технологіями навчання і виховання школярів; систематичне вивчення і аналіз навчальних програм, підручників і методичних посібників; надання допомоги молодому вчителю.

 

     Невипадково своєю методичною  темою  колектив вчителів вибрав:

  

"Розвиток та самореалізація особистості школяра з особливими проблемами шляхом використання традиційних та інноваційних підходів до реалізації корекційно-розвивального навчання і виховання"

  

  

ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

  • удосконалення системи роботи структурних пiдроздiлiв методичного комплексу;
  • розробка та впровадження новiтнiх технологiй (зокрема особистісно орієнтованих технологiй навчання та виховання);
  • пiдвищення професiйного рiвня вчителiв;
  • розробка методичних матерiалiв;
  • написання авторських програм, зошитів;
  • вивчення, узагальнення, впровадження передового педагогiчного досвiду шкiл України та світу.

         Методична робота в реабілітаційному центрі органiзується на основi дiагностування.

         Теми, що вибирають вчителi для глибокого iндивiдуального вивчення максимально наближенi до загальношкiльної.

 

 

         Прагнення виявити i розкрити здiбностi кожної нечуючої дитини, допомогти їй обрати правильний шлях у життi та адаптуватися в суспільстві чуючих головне завдання реабілітаційного центру.Обновлен 05 сен 2016. Создан 22 июл 2011