КЗ 'Сосницький навчально-реабілітаційний центр' Чернігівської обласної ради

Навчальний процес
 

   

        Корекційно-відновлювальний  процес закладу  спрямований на підготовку дитини з порушенням слуху  до самостійного життя і здійснюється у відповідності із затвердженими планами і програмами , широким використанням специфічних методів корекційної, фронтальної та індивідуальної  роботи. Корекційно-педагогічна робота здійснюється шляхом проведення: - спеціальних корекційних занять з розвитку слухо-зоро-тактильного сприймання усного мовлення та формування вимови, музичної ритміки, логоритміки, ЛФК, корекція розвитку; - організації корекційного впливу на уроках та в позаурочний час під час проведення інформування, позакласного читання,спортивних годин, годин спілкування, побутових годин, сюжетно-рольових та дидактичних ігор, загальношкільних заходів та в побутовій діяльності; - соціалізації дітей у суспільство, допрофесійної підготовки за спеціальностями швея і столяр, будівництво та опоряджувальні роботи; - занять з батьками у Центрі підтримки сім’ї; - консультацій батькам.

   Соціально-реабілітаційна та корекційно-навчальна робота здійснюється в процесі навчання на всіх уроках, під час проведення позакласних та позашкільних заходів, режимних моментів школи-інтернату. Наповнюваність класів до 8 учнів дають можливість здійснювати індивідуальний підхід  до учнів, а сприятливий  клімат  навчально-реабілітаційного центру роблять життя вихованців  цікавим, насиченим і змістовним.

    Значна увага в закладі приділяється розвитку функціонального мовлення, тому з варіативної частини виділені додаткові години для проведення факультативу з розвитку мовлення у 5-12 класах. Вчителі української мови написали програму факультативу з розвитку мовлення, яка затверджена науково-методичною радою ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського.

     З метою покращення навчально-виховного та корекційно-реабілітаційного процесу у школі-інтернаті  проводяться: засідання Ради центру, педагогічних та методичних ради, ради профілактики правопорушень, методичних об’єднань та творчих груп, шкільної  психолого-медико-педагогічної  комісії, батьківського комітету та загальношкільних батьківських зборів, учнівського активу, наради при директору, інформаційно-методичні наради, педагогічні ярмарки, ділові ігри, круглі столи   на актуальні теми. Методичну допомогу педагоги отримують у методичному кабінеті, шляхом самоосвіти,на курсах підвищення кваліфікації тощо.Обновлен 05 сен 2016. Создан 07 дек 2010